Erzurum Valiliği
Erzurum Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Erzurum Valiliği
Erzurum Valiliği
7- Petrol İstasyonları için Taahhütname Örneği

 

 

 

TAAHHÜTNAME

 

           Erzurum İli, …………. İlçesi, ……………adresinde ……………….. tarafından yapılan Petrol İstasyonu (Kapasite belirtilecek) faaliyetinin inşaat, işletme ve işletme sonrasında 2872 sayılı Çevre Kanunu ve Yönetmelikleri hükümlerine göre faaliyeti sürdüreceğimi/sürdüreceğimizi, alıcı ortama (dere, göl, toprak vb.) herhangi bir atıksu deşarjı yapılmayacağını, yıkama-yağlama işleminin olmadığını, tesisin toplam depolama tank kapasitesi ………… ton olup, tesisin toplam depolama tank kapasitesi 1.000 ton ve daha fazla olması halinde ve ÇED Yönetmeliği ve Çevre İzin Lisans Yönetmeliğine tabi bir faaliyet gerçekleştirilmesi halinde Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuracağımızı beyan ve taahhüt ederim/ederiz.

           

 

                                                                                                              Tarih

        Yetkili Kişi Adı Soyadı

                                                                                                                      Firma Kaşesi

                                                                                                                            İmza