Erzurum Valiliği
Erzurum Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Erzurum Valiliği
Erzurum Valiliği
1- ÇED Yönetmeliği Seçme-Eleme Kriterleri Uygulanacak (Ek-2) Projelere Ait Başvurular
         01 Kasım 2013 tarihinden itibaren yapılacak olan ÇED başvurularına ilişkin iş ve işlemler "Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetimi Sistemi (e-ÇED)" üzerinden yapılmaktadır.